• 972 61 44 10
  • info@finquespalafrugell.com
  • ES
  • CA
  • EN
  • FR

Avís legal

Nota Legal

L'empresa Finques Palafrugell, S.L. amb CIF B17098526 i amb domicili social al carrer Codina , 2 de Calella de Palafrugell.                                                                           Informació : info@finquespalafrugell.com , presta serveis a Internet a través de la pàgina web principal localitzada en el lloc www.finquespalafrugell.com , en les condicions expressades en el present document.

La societat es troba inscrita al Registre Mercantil de  Girona, en el Volum 204, Foli 109, Full número GI-3706, inscripció  9ª. 
 
La present pàgina ha estat dissenyada per per informar el públic de manera gratuïta dels serveis i productes relacionats amb la venda i lloguer d'immobles L'empresa Finques Palafrugell, S.L. es reserva el dret a realitzar quants canvis cregui convenients sobre la mateixa.
 
Accés i Ús dels Continguts
L'Usuari es compromet a utilitzar aquesta web d'acord amb el que estableix la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar la pàgina web per a activitats contràries a les lleis, a la moral, o usos lesius dels drets i interessos de tercers. Així mateix l'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir informacions i continguts accessibles a través de la pàgina web utilitzant mitjans o procediments diferents dels que per a tal efecte i en el seu cas s'hagin posat a la seva disposició.
 
Propietat intel·lectual i marques
Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina web, disseny gràfic, imatges, índexs i codi font en llenguatge HTML o JavaScript, són titularitat de Finques Palafrugell, S.L. .
Les marques contingudes en aquesta pàgina web estan protegides per la llei de marques, sent Finques Palafrugell, S.L. titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i Serveis o, si escau, dels seus llicenciats, que l'Usuari d'aquesta pàgina web ha de respectar.
Queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat , la transformació, distribució , comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa .
 
Jurisdicció
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web de Finques Palafrugell, S.L. , Serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web els Jutjats de la Bisbal d'Empordà.
Registre d’agents immobiliaris de Catalunya aicat 5123